Vergoeding vanuit de basisverzekering

Verbandschoenen vallen onder de basiszorg en worden rechtstreeks door ons bij uw verzekeraar gedeclareerd. Houdt u er wel rekening mee dat de aanschaf van verbandschoenen ten laste komt van uw eigen risico. Voor 2023 is het verplichte eigen risico voor iedereen ouder dan 18 jaar € 385,00 (personen tot 18 jaar hebben geen eigen risico). Heeft u daarnaast zelf een hoger vrijwillig eigen risico bij uw verzekering afgesloten, dan wordt dat vrijwillig eigen risico ook eerst aangesproken. Omdat wij geen inzage hebben in uw zorgkosten en het bedrag dat u al verbruikt heeft van het eigen risico, is het voor ons helaas niet mogelijk om aan te geven welk bedrag u uiteindelijk zelf dient te betalen. U kunt dit altijd opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Geen eigen bijdrage

Voor de aanschaf van verbandschoenen betaalt u geen eigen bijdrage.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.
Maak een afspraak
Henkjan
Henk-Jan Contact

Disclaimer

Luiten Orthopedie is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Luiten Orthopedie geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Raadpleeg uw verzekeraar voor meer informatie omtrent de kosten en vergoedingen van de door ons aangeboden producten en diensten.