Vergoeding vanuit de basisverzekering

Orthopedische voorzieningen zoals de op maat gemaakte orthopedische schoenen (OSA), semi-orthopedische schoenen (OSB), orthopedische aanpassing aan confectieschoenen (OVAC), revalidatieschoenen (VLOS), orthopedische kinderschoenen of orthopedische badschoenen worden vanuit de basisverzekering vergoed en rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. Per ziektekostenverzekering verschilt het hoe vaak u uw orthopedisch schoeisel mag vervangen en een nieuw paar kunt declareren. Doorgaans is dit 1 paar per 15 of 18 maanden. Vraag bij uw verzekering welke termijn op u van toepassing is.

Houdt u er rekening mee dat de aanschaf van orthopedische voorzieningen ten laste komt van uw eigen risico. Voor 2023 is het verplichte eigen risico voor iedereen ouder dan 18 jaar € 385,00 (personen tot 18 jaar hebben geen eigen risico). Heeft u daarnaast zelf een hoger vrijwillig eigen risico bij uw verzekering afgesloten, dan wordt dat vrijwillig eigen risico ook eerst aangesproken. Omdat wij geen inzage hebben in uw zorgkosten en het bedrag dat u al verbruikt heeft van het eigen risico, is het voor ons helaas niet mogelijk om aan te geven welk bedrag u uiteindelijk zelf dient te betalen. U kunt dit altijd opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Wettelijk verplichte eigen bijdrage

Naast het eigen risico, bent u voor de aanschaf van orthopedische voorzieningen altijd een eigen bijdrage verschuldigd. Dit is wettelijk vastgesteld. Voor orthopedische en semi-orthopedische schoenen geldt voor 2023 een wettelijke eigen bijdrage van € 126,00 per paar voor volwassenen. Voor kinderen tot 16 jaar geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 63,00.

Voor een orthopedische voorziening aan confectieschoeisel (OVAC) betaalt u geen eigen bijdrage.

Bent u aanvullend verzekerd?

In veel aanvullende verzekeringspakketten wordt de eigen bijdrage geheel of deels vergoed. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar of uw polisvoorwaarden.

Voorbeeld 1: Mevrouw Jansen schaft een paar semi-orthopedische schoenen aan. Zij heeft haar eigen risico voor het lopende jaar al volledig verbruikt. Mevrouw Jansen betaalt alleen de wettelijke eigen bijdrage van € 126,00.

Voorbeeld 2: Bij de heer De Vries wordt een paar orthopedische schoenen aangemeten. Hij heeft nog niets van zijn eigen risico verbruikt. De heer De Vries betaalt een eigen bijdrage van € 126,00 en ontvangt later van zijn zorgverzekering nog een rekening voor het eigen risico.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.
Maak een afspraak
Jordy_Huizinga
Jordy Contact

Disclaimer

Luiten Orthopedie is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Luiten Orthopedie geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Raadpleeg uw verzekeraar voor meer informatie omtrent de kosten en vergoedingen van de door ons aangeboden producten en diensten.